Partnerstvo

Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po noveli družinskega zakonika

Novela Družinskega zakonika sledi odločitvi Ustavnega sodišča, s katero je le to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze ter skupno posvojitev otrok. Prav tako ta novela razveljavlja 6 let star Zakon o partnerski zvezi, ki je pravne posledice med partnerjema istega spola izenačeval s pravnimi posledicami, ki jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega …

Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po noveli družinskega zakonika Read More »

Ustavno sodišče odpravilo diskriminacijo istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze in obravnavi pri kandidiranju za skupno posvojitev

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 16. junija 2022 v dveh ločenih odločbah ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka. Ustavno sodišče je zakonodajalcu določilo …

Ustavno sodišče odpravilo diskriminacijo istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze in obravnavi pri kandidiranju za skupno posvojitev Read More »

Nesklenjena partnerska zveza

Zakon o partnerski zvezi določa, da je »nesklenjena partnerska zveza dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.« To pomeni, da za nastanek nesklenjene partnerske zveze ni potrebna formalna oblika potrditve skupnosti. Za njeno priznanje torej …

Nesklenjena partnerska zveza Read More »

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze

Premoženjska razmerja med partnerjema, ki sta sklenila partnersko zvezo, ureja Družinski zakonik. Le-ta partnerjema ponuja dve možnosti: Partnerja na področju premoženja ostaneta pasivna in s tem zanju stopi v veljavo zakoniti premoženjski režim. Partnerja se lahko odločita, da s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij izbereta in določita vsebino njunega premoženjskega režima. Zakoniti premoženjski režim …

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze Read More »

Najemna pravica na stanovanju

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Zakon o partnerski zvezi določa, da je partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zakonsko zvezo.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Zakon o partnerski zvezi prav tako določa, da je nesklenjena partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zunajzakonsko skupnostjo.

Vdovska pokojnina po umrlem_i partnerju_ki

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) veljajo za par na področju dednega prava in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrlem_i partnerju_ki enake pravice, kot jih ima par v sklenjeni zakonski zvezi.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po ZPZ ima par v nesklenjeni partnerski zvezi enake pravice kot par, ki je v zunajzakonski skupnosti, in zanj prav tako veljajo vse pravice na področju dedovanja in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrlem_i partnerju_ki.

Dedovanje po umrlem_i partnerju_ici

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) so pravice partnerjev_ic v sklenjeni partnerski zvezi na področju dedovanja po umrlem_i partnerju_ici izenačene s pravicami zakoncev v zakonski zvezi.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) so pravice partnerjev_ic v nesklenjeni partnerski zvezi na področju dedovanja po umrlem_i partnerju_ici izenačene s pravicami partnerjev v zunajzakonski skupnosti.