Nesklenjena partnerska zveza

Zakon o partnerski zvezi določa, da je »nesklenjena partnerska zveza dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.«

To pomeni, da za nastanek nesklenjene partnerske zveze ni potrebna formalna oblika potrditve skupnosti. Za njeno priznanje torej zadostujejo naslednji pogoji:

  • dve ženski ali dva moška,
  • ki nista sklenila partnerske zveze,
  • dalj časa živita skupaj (pomembno je dejansko skupno bivanje in ne kje ima kdo prijavljeno stalno prebivališče).

Ob enem pa pri partnerkama_jema ne smejo obstajati razlogi, zaradi katerih bi bila sklenjena partnerska zveza med njima neveljavna, to pomeni na primer da ne smeta biti v bližnjem sorodstvu, ne smeta biti v sklenjeni partnerski zvezi z drugo osebo, ne smeta biti trajno nerazsodni_a.

Koliko časa pa mora takšna življenjska skupnost trajati, da bo pravno priznana?

Zakon o partnerski zvezi na to vprašanje ne daje enoznačnega odgovora, saj je to odvisno od številnih okoliščin vsakega posameznega primera, predvsem od intenzivnosti razmerja med partnerkama_jema. To pomeni predvsem, da se je treba vprašati, ali sta partnerki_ja nepretrgano živela skupaj, vodili_a skupno gospodinjstvo, ali imata skupnega otroka, ali navzven veljata, kot partnerki_ja  … Tako bo določeno življenjsko skupnost mogoče šteti za nesklenjeno partnersko zvezo že po enem letu, manj intenzivno pa šele po treh letih.

Vir:

Komentar Družinskega zakonika, redaktorica B. Novak, Ljubljana, Uradni list RS, 2019.