Transspolne osebe

Pravno priznanje spola, Maša Jerićević Šušteršič, revija Odvetnik (Leto XXII, št. 1 (94) – pomlad 2020)

Pravno priznanje spola je postopek spremembe uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznika. Potreba po pravnem priznanju spola izhaja iz napačnega pripisa spola ob rojstvu, ki ga zdravniki predpišejo na podlagi izgleda otrokovih genitalij. Spol kot pravna kategorija pa vpliva na skoraj vsa področja življenja in tako igra pomembno vlogo pri vsakem posamezniku. Pravno priznanje spola transspolnim osebam, torej osebam, ki so jim zdravniki ob rojstvu pripisali napačen spol, omogoča, da so pravno-formalno priznane, s tem pa se med drugim uveljavlja njihova pravica do osebnega dostojanstva in pravica do zasebnosti. Obenem se s pravnim priznanjem spola preprečuje morebitno diskriminacijo in kršitev drugih človekovih pravic.

Sprememba podatkov na spričevalu po pravnem priznanju spola

Zakon o splošnem upravnem postopku[1] v povezavi z javnimi listinami 170. člen določa naslednje: »Če lahko pravna dejstva (dogodki, pravni posli itd.) vplivajo na spremembo tistega, kar je potrjeno v javni listini, je potrebno za potrebe dokazovanja priskrbeti novo javno listino.« To pomeni, da lahko oseba, ki je po izdanem spričevalu pravno priznala spol in s tem pridobila nove osebne podatke na izobraževalni instituciji zaprosi za novo spričevalo

Evropsko sodišče za človekove pravice: Zahteva po sterilizaciji je kršitev človekovih pravic

Evropsko sodišče za človekove pravice je 6. aprila 2017 v zadevi A. P., E. Garçon in S. Nicot proti Franciji odločilo, da je zahteva po sterilizaciji pri vlogi za pravno priznanje spola kršitev človekovih pravic, in sicer 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki definira pravico do spoštovanja zasebnega življenja.

Pravno priznanje spola in sprememba osebnega imena

Krovna kategorija: TransspolnostKonkretna pravica/dolžnost: Pravno priznanje spola Pravno priznanje spola v Sloveniji Pravno priznanje spola je postopek spremembe uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Slovenska ureditev ne omogoča pravnega priznanja spola: Slovenska pravna terminologija ne pozna izraza pravno priznanje spola[1] in uporablja izraz »sprememba spola«, ki je uporabljen v Pravilniku o …

Pravno priznanje spola in sprememba osebnega imena Read More »