Odvetniška mreža

MREŽA CERTIFICIRANIH LGBT PRIJAZNIH ODVETNIC IN ODVETNIKOV

Mreža specializiranih LGBT-osebam prijaznih odvetnic in odvetnikov je neformalna povezava odvetnic in odvetnikov, ki so na posebni informacijski delavnici pridobili dodatna znanja za zastopanje LGBT oseb v pravnih postopkih in so podpisali namero o sodelovanju.
 
Namen mreže LGBT-osebam prijaznih odvetnic in odvetnikov je ponuditi istospolno usmerjenim in transspolnim osebam v Sloveniji možnost dostopa do odvetniških pisarn s specializiranimi znanji za tematike diskriminacije na osnovi osebnih okoliščin spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza.
 
Članstvo v mreži specializiranih LGBT-osebam prijaznih odvetnic in odvetnikov je prostovoljno in brezplačno ter je predvsem izraz:

  • odvetnikove oz. odvetničine osveščenosti na področju pravic LGBT-oseb;
  • zavedanja, da je treba sistemsko diskriminacijo LGBT-oseb iz slovenskega pravnega sistema odpraviti;
  • pripravljenosti za sodelovanje in povezovanje pri zastopanju LGBT-oseb v pravnih postopkih.

Izobraževanj za vključitev v mrežo, ki so se odvijala v letih 2016 in 2017 se je udeležilo 33 odvetnic in odvetnikov. Seznam zaradi določil Zakona o odvetništvu ni javen, je pa na voljo pri Društvu informacijski center Legebitra.
 
Če potrebujete pomoč odvetnic in odvetnikov mreže ali bi se mreži pridružili, nas kontaktirajte na: [email protected].

GRADIVA ZA ODVETNICE IN ODVETNIKE