Prenehanje sklenjene partnerske zveze (ločitev)

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? NE.