Sklenitev partnerske zveze

Partnerska zveza je po Zakonu o partnerski zvezi (v nadaljevanju ZPZ) življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških. Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze se presojajo smiselno v skladu s pogoji, kot jih določa Družinski zakonik (v nadaljevanju DZ).