Stanovanjsko pravo

Najemna pravica na stanovanju

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Zakon o partnerski zvezi določa, da je partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zakonsko zvezo.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Zakon o partnerski zvezi prav tako določa, da je nesklenjena partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zunajzakonsko skupnostjo.