Raziskava

RAZISKAVA O PRAVNI PODINFORMIRANOSTI LGBT SKUPNOSTI IN VSAKDANJEM ŽIVLJENJU GEJEV IN LEZBIJK

Podatki o raziskavi

Avtorja raziskave: dr. Roman Kuhar (Mirovni inštitut/FF UL), dr. Alenka Švab (FDV UL)

Avtor poročila: dr. Roman Kuhar

Statistična obdelava podatkov: Anja Mohorko

Fokusne skupine: Nina Perger

Raziskava je potekala v letu 2014.

N=1145

OPIS RAZISKAVE

Raziskava Vsakdanje življenje gejev in lezbijk II je potekala v letu 2014 in predstavlja delno ponovljeno raziskavo iz leta 2002. Fokus tokratne raziskave je bil, poleg vprašanj razkritja, nasilja in partnerskega življenja, pravna (pod)informiranost LGBT oseb in želja po pravni ureditvi partnerskih ter družinskih razmerij.

KLJUČNI POUDARKI RAZISKAVE

Poroka in registracija ter poznavanje prava

60% LGBT parov bi se poročilo, če bi bilo to mogoče.

29%, predvsem mlajših udeležencev raziskave, še ne ve in odločitev o poroki prelaga na kasnejše obdobje življenja. Kot razlog prevladuje potreba po pravni oz. socialni zaščiti (75 %) in v manjši meri romantični razlogi.

Tudi pri že registriranih parih je bil prevladujoč razlog za registracijo pravna varnost (50 %).

Anketirani svoje poznavanje zakonodaje ocenjujejo kot delno. Predvsem poznajo medijsko najbolj izpostavljene pravice, bistveno manj pa bolj specifične življenjske situacije, kot so odločanje o zdravljenju partnerja ali pravica do dedovanja.

Diskriminacija

Skoraj vsak tretji vprašani je bil v času šolanja deležen diskriminacije ali je bil nadlegovan zaradi spolne usmerjenosti.

12% vprašanih je bilo diskriminiranih ali nadlegovanih tudi na delovnem mestu. Pomemben delež diskriminacij se pojavlja tudi na področju gostinstva in turizma.

Velika večina, kar 92% vprašanih, diskriminacije ni nikoli prijavila. Razloga sta v minimizaciji diskriminacije in prepričanju, da s prijavo nič ne bi dosegli.

Nasilje

Skoraj polovica anketiranih ima izkušnjo z nasiljem zaradi spolne usmerjenosti, od tega kar četrtina fizično nasilje, in sicer s strani neznancev, sošolcev, znancev in sorodnikov.

Samo 9 % je prijavilo nasilje, večinoma, ker se ne bi splačalo prijavili ali ker ne bi s tem nič dosegli.

Raziskava iz leta 2014 je ugotovila dvakrat večjo pojavnost nasilja zaradi spolne usmerjenosti s strani sošolk in sošolcev kot leta 2003.

Razkritja

Anketirani so najbolj pogosto razkriti pred prijatelji (81 %), mamo (68 %), bratom ali sestro (61 %), očetom (47 %), manj pogosto pa pred sodelavci (35 %) in sošolci (33%).

Največ prvih razkritij se zgodi pred prijateljicami (57%) in prijatelji (20%). V primerjavi z letom 2003 je reakcija osebe bolj pozitivna.

Najmanj negativnih reakcij na razkritje so anketirani deležni s strani prijateljev (le 0,2 % negativnih reakcij), bratov in sester (5,3 %), očetov (15,7 %) in mam (21,1%). Pozitivne reakcije na razkritje so bolj pogoste kot pred 11 leti.

Partnerske zveze

V primerjavi z leto 2003 geji in lezbijke dvakrat pogosteje spoznajo partnerja na internetu, manj pogosto preko prijateljev in v klubih.

Starši anketiranih gejev in lezbijk bistveno bolje sprejemajo istospolno partnersko zvezo kot pred 11 leti (mame iz 30 % na 50%, očetje iz 17 % na 30 %).