Ustavno sodišče odpravilo diskriminacijo istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze in obravnavi pri kandidiranju za skupno posvojitev

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 16. junija 2022 v dveh ločenih odločbah ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka. Ustavno sodišče je zakonodajalcu določilo šestmesečni rok za odpravo ugotovljenega ustavnega neskladja, torej spremembo relevantne zakonodaje. 


Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-486/20, Up-572/18 odločilo je, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol. V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-91/21, Up-675/19 pa lahko odslej istospolna partnerja, ki živita v formalni življenjski skupnosti, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji, kot veljajo za raznospolna zakonca.

Vir: