partnerska zveza

Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po noveli družinskega zakonika

Novela Družinskega zakonika sledi odločitvi Ustavnega sodišča, s katero je le to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze ter skupno posvojitev otrok. Prav tako ta novela razveljavlja 6 let star Zakon o partnerski zvezi, ki je pravne posledice med partnerjema istega spola izenačeval s pravnimi posledicami, ki jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega …

Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po noveli družinskega zakonika Read More »

Ustavno sodišče odpravilo diskriminacijo istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze in obravnavi pri kandidiranju za skupno posvojitev

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 16. junija 2022 v dveh ločenih odločbah ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka. Ustavno sodišče je zakonodajalcu določilo …

Ustavno sodišče odpravilo diskriminacijo istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze in obravnavi pri kandidiranju za skupno posvojitev Read More »

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze

Premoženjska razmerja med partnerjema, ki sta sklenila partnersko zvezo, ureja Družinski zakonik. Le-ta partnerjema ponuja dve možnosti: Partnerja na področju premoženja ostaneta pasivna in s tem zanju stopi v veljavo zakoniti premoženjski režim. Partnerja se lahko odločita, da s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij izbereta in določita vsebino njunega premoženjskega režima. Zakoniti premoženjski režim …

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze Read More »