Zakonodaja

AKTUALNA SPREMEMBA ZAKONODAJE, PRAVIL IN RELEVANTNA SODNA PRAKSA

januar 2023

31. januar: V veljavo je stopil Zakon o spremembah Družinskega zakonika, ki spreminja definicijo zakonske zveze (in zunajzakonske skupnosti). Novela zakona določa, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb (ter, da je zunajzakonska skupnost dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb). To med drugim pomeni, da lahko istospolni pari sklenejo zakonsko zvezo ter da so izenačeni v pogojih, ki jih Družinski zakonik določa glede posvojitve otroka.

julij 2022

1. julij: odprava trajne prepovedi darovanja krvi za moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, ki je predstavljala neposredno diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin spola in spolne usmerjenosti.

junij 2022

16. junij 2022: Ustavno sodišče Republike Slovenije je odločilo, da je Družinski zakonik v delu, v katerem določa, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije in s tem odpravilo diskriminacijo istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze.

16. junij 2022: Ustavno sodišče Republike Slovenije je ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev, ki določa, da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka. 

april 2019

15. april: Družinski zakonik (DZ) se začne v celoti uporabljati. DZ v celoti nadomešča Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) še vedno velja in se v ničemer ne spreminja. Več na >>>

julij 2018

10. julij: Višje sodišče v Mariboru s sodbo potrdi, da je diskriminacija na podlagi zdravstvenega stanja t. j. okužbe s hivom, protipravna. Več na >>>

junij 2018

Sodišče Evropske unije je 5. junija 2018 v zadevi Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept proti Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, razsodilo, da izraz “zakonec” po pravu EU o svobodi gibanja za državljane_ke Evropske unije in njihove družinske člane vključuje zakonca istega spola. Sodišče Evropske unije je razsodilo, da mora državljan_ka EU, ki je izkoristil_a svojo pravico do prostega gibanja, se preselil_a v drugo državo članico in tam vzpostavil_a družinsko življenje, imeti možnost, da se v svojo matično državo vrne s svojo_im partnerko_jem – vključno z istospolno_im partnerko_jem, s katero_im se je poročil_a v drugi državi EU.

april 2017

​Evropsko sodišče za človekove pravice je 6. aprila 2017 v zadevi A. P., E. Garçon in S. Nicot proti Franciji odločilo, da je zahteva po sterilizaciji pri vlogi za pravno priznanje spola kršitev človekovih pravic, in sicer 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki definira pravico do spoštovanja zasebnega življenja.

februar 2017

24. februar: Začetek uporabe Zakona o partnerski zvezi (ZPZ).

julij 2016

21. julij: Ustavno sodišče je v odločbi zavrnilo pobude in pritožbe delavcev migrantov glede zbiranja podpisov za razpis referenduma. To pomeni, da se začne Zakon o partnerski zvezi uporabljati februarja 2017.

maj 2016

24. maj: Začel je veljati Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki varuje pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza (in številnih drugih osebnih okoliščin) na področjih zaposlovanja, vzgoje in izobraževanja, vključevanja v stanovske organizacije, socialne in zdravstvene varnosti in dostopa do dobrin, storitev in stanovanj.

9. maj: Kljub pobudi Sindikata delavcev migrantov Slovenije predsednik DZ RS ni določil roka za zbiranje podpisov za razpis referenduma za Zakon o partnerski zvezi (in preostale zakone). Zakon je bil v Uradnem listu objavljen 9. maja 2016, uporabljati pa se bo začel čez devet mesecev, 24. februarja 2017.

april 2016

Državni zbor RS je s 54 glasovi za in 15 proti sprejel Zakon o partnerski zvezi, ki prinaša enake pravice in dolžnosti kot jih imata zakonca in zunajzakonska partnerja, razen kar se tiče posvojitve otrok in oploditve z biomedicinsko pomočjo.

januar 2016 

Pobudniki referenduma o ZZZDR (oz. nasprotniki novele ZZZDR) predstavijo predlog Zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti. Zakon še ni vložen v DZ RS.

december 2015

Nepovezani poslanec Jani Möderndorfer dan po referendumu v DZ RS vloži predlog Zakona o partnerski zvezi (ZPZ), ki odpravlja večji del sistemske diskriminacije istospolnih parov (z izjemno posvojitve in umetne oploditve).


PRAVNI POLOŽAJ ISTOSPOLNIH PARTNERSTEV PO ZAKONU O PARTNERSKI ZVEZI (2017)

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) je korak naprej.
Položaj istospolnih parov je enakopravnejši, kot je bil v prejšnjem zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, saj izenačuje pravice raznospolnih in istospolnih parov z dvema izjemama – ne omogoča skupne posvojitve in ne omogoča pomoči pri oploditvi z biomedicino pomočjo.

Uredilo se je približno 200 pravnih stanj v 70 zakonih. Medtem, ko je dedovanje po registriranem_i partnerju_ki že bilo urejeno preko odločbe Ustavnega sodišča, je ZPZ odpravil še ostalo diskriminacijo, npr. pravico do zdravstvenega zavarovanja po partnerju_ki v primeru brezposelnosti, kar do sedaj za istospolne pare ni bilo možno, pravico do odsotnosti z dela in nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana.

Ena bolj očitnih sprememb je tudi izenačitev postopka sklenitve partnerske zveze z zakonsko zvezo, kar v praksi pomeni, da bodo tudi istospolni pari prav tako lahko sklenili partnersko zvezo izven uradnih prostovov in svečano, javno in v prisotnosti prič.

Prav tako je v ZPZ-ju definirana tudi nesklenjena partnerska zveza, ki bo imela enake pravne posledice kot jih ima sedaj zunajzakonska skupnost. Te skupnosti so bile doslej brez vsakršne pravne zaščite.
 
Glavna razlika med zakonsko zvezo in partnersko zvezo pa še vedno ostaja v posvojitvi otrok oz. kandidiranja za status posvojitelja, kar za istospolne pare še vedno ostaja onemogočeno. Prav tako bo onemogočen ostaja dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo za ženske v istospolni partnerski zvezi in samske ženske.


ANALIZA PRAVNEGA POLOŽAJA ISTOSPOLNIH PARTNERSTEV IN STARŠEVSTVA V SLOVENIJI (2015)

Analiza zajema več pravnih področij, v katerih smo analizirali temeljne zakonske prepise tako s področja materialnega kot postopkovnega prava. 

Rezultati analize kažejo, da je diskriminacije v zakonodaje bistveno več kot smo domnevali. V delih, kjer zakonodajalec pravice in dolžnosti navezuje na partnerska razmerja, je zakonski korpus v celoti diskriminatoren pri obravnavi neregistriranih partnerjev (z edino izjemo – ureditvijo dedovanja), zelo pogosto pa tudi registriranih partnerjev. Na področju pravic otrok je zlasti problematičen položaj otrok v istospolnih družinah, kjer socialni starš otroka ne more posvojiti (ker otrok že ima dva biološka starša), zakonodaja pa pravic pastorka v istospolnih družinah ne ureja oz. jih ureja pomanjkljivo.

Pri analizi so sodelovali:

  • dr. Barbara Rajgelj (protidiskriminacijsko pravo, družinsko pravo, pravo socialne varnosti)
  • dr. Neža Kogovšek Šalamon (civilno pravo, upravno pravo)
  • dr. Mojca Zadravec (kazensko pravo)
  • Nada Perčič (diskriminacija otrok v istospolnih družinah, delovno pravo)
  • Iztok Štefanec (diskrimijacija otrok v istospolnih družinah, gospodarsko pravo)

​Pravna analiza (PDF)

Opomba: Pravna analiza je preučila stanje pred sprejetjem Zakona o partnerski zvezi  in pred spremembo Družinskega zakonika 2022, zato nekatere ugotovitve niso več aktualne.PREGLED ZGODOVINE ZAKONODAJE