partnerstvo

Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po noveli družinskega zakonika

Novela Družinskega zakonika sledi odločitvi Ustavnega sodišča, s katero je le to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze ter skupno posvojitev otrok. Prav tako ta novela razveljavlja 6 let star Zakon o partnerski zvezi, ki je pravne posledice med partnerjema istega spola izenačeval s pravnimi posledicami, ki jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega …

Preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po noveli družinskega zakonika Read More »

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze

Premoženjska razmerja med partnerjema, ki sta sklenila partnersko zvezo, ureja Družinski zakonik. Le-ta partnerjema ponuja dve možnosti: Partnerja na področju premoženja ostaneta pasivna in s tem zanju stopi v veljavo zakoniti premoženjski režim. Partnerja se lahko odločita, da s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij izbereta in določita vsebino njunega premoženjskega režima. Zakoniti premoženjski režim …

Premoženje po sklenitvi partnerske zveze Read More »