Gradiva

KNJIŽNICA


ČLANKI


GRADIVA Z IZOBRAŽEVANJ ZA ODVETNICE IN ODVETNIKE

Odločbe Ustavnega sodišča RS

Odločbe Vrhovnega sodišča RS

Odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice

Odločbe Sodišča EU

Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78/ES – Izplačila za preživele
osebe, določena s sistemom obveznega poklicnega socialnega zavarovanja – Pojem plačilo –
Zavrnitev podelitve zaradi neobstoja zakonske zveze – Istospolna partnerja – Diskriminacija
zaradi spolne usmerjenosti

Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Splošna načela prava Unije – Člen 157 PDEU –
Direktiva 2000/78/ES – Področje uporabe – Pojem ‚plačilo‘ – Izključitve – Poklicni pokojninski
načrt, ki obsega dodatno pokojnino za nekdanje uslužbence lokalne skupnosti in njihove
preživele družinske člane – Metoda za izračun te pokojnine, ki je za poročene prejemnike
ugodnejša kot za tiste, ki živijo v registrirani partnerski skupnosti – Diskriminacija zaradi spolne
usmerjenosti

Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje – Kolektivna pogodba, ki ugodnosti glede plačila
in delovnih pogojev določa samo za zaposlene, ki sklenejo zakonsko zvezo – Izključitev
partnerjev, ki so sklenili civilnopravno pogodbo o solidarnosti – Diskriminacija zaradi spolne
usmerjenosti

Odločbe Ustavnega sodišča Avstrije

Odločba Vrhovnega sodišča ZDA