diskriminacija

Odprava diskriminacije pri krvodajalstvu

S 1. julijem 2022 so stopile v veljavo spremembe na področju meril za izbor krvodajalk_cev na podlagi sprejetih sklepov Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in Razširjenega strokovnega kolegija za infektologijo. Nova merila izbora krvodajalk_cev zajemajo individualno obravnavo tveganega spolnega vedenja za prenos bolezni, ne glede na spol ali spolno usmerjenost. To pomeni, da morajo …

Odprava diskriminacije pri krvodajalstvu Read More »

Prijava diskriminacije

“Ni prav, da dejanja iz sovraštva pogosto ostajajo nekaznovana.” Kaj so zločini iz sovraštva? Zločin iz sovraštva je vsako kaznivo dejanje, ki izhaja iz predsodkov in sovraštva do družbene skupine, v katero spada žrtev. Zločine iz sovraštva prepoznavamo po: mnenju in interpretaciji žrtve, okoliščinah (npr. žrtev je aktivist_ka na področju LGBTIQ pravic, žrtev se je …

Prijava diskriminacije Read More »

Javna diskriminacija in sovražni govor

Evropski parlament je z Resolucijo z dne 18. 12. 2019 opozoril, da sta pravici do enakega obravnavanja in nediskriminacije temeljni pravici, zapisani med drugim v Splošni deklaraciji človekovih pravic ter drugih pogodb in dokumentih OZN o človekovih pravicah, kot tudi v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in s tem povezano sodno prakso Evropskega sodišča za …

Javna diskriminacija in sovražni govor Read More »

Na delovnem mestu sem bil_a odpuščen_a ali diskriminiran_a zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali identitete

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? Pravica velja ne glede na partnerstvo.
Delovna zakonodaja izrecno določa spolno usmerjenost kot osebno okoliščino, na podlagi katere je prepovedana posredna ali neposredna diskriminacija. To pomeni, da delodajalec_ka kandidata ali kandidatko ne sme favorizirati na podlagi njegove spolne usmerjenosti. Ta tudi ne sme biti podlaga za odpustitev ali kakršnokoli drugo diskriminacijo na delovnem mestu.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? Pravica velja ne glede na partnerstvo.