sovražni govor

Prijava diskriminacije

“Ni prav, da dejanja iz sovraštva pogosto ostajajo nekaznovana.” Kaj so zločini iz sovraštva? Zločin iz sovraštva je vsako kaznivo dejanje, ki izhaja iz predsodkov in sovraštva do družbene skupine, v katero spada žrtev. Zločine iz sovraštva prepoznavamo po: mnenju in interpretaciji žrtve, okoliščinah (npr. žrtev je aktivist_ka na področju LGBTIQ pravic, žrtev se je …

Prijava diskriminacije Read More »

Javna diskriminacija in sovražni govor

Evropski parlament je z Resolucijo z dne 18. 12. 2019 opozoril, da sta pravici do enakega obravnavanja in nediskriminacije temeljni pravici, zapisani med drugim v Splošni deklaraciji človekovih pravic ter drugih pogodb in dokumentih OZN o človekovih pravicah, kot tudi v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in s tem povezano sodno prakso Evropskega sodišča za …

Javna diskriminacija in sovražni govor Read More »