Odprava diskriminacije pri krvodajalstvu

S 1. julijem 2022 so stopile v veljavo spremembe na področju meril za izbor krvodajalk_cev na podlagi sprejetih sklepov Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in Razširjenega strokovnega kolegija za infektologijo. Nova merila izbora krvodajalk_cev zajemajo individualno obravnavo tveganega spolnega vedenja za prenos bolezni, ne glede na spol ali spolno usmerjenost. To pomeni, da morajo osebe počakati štiri mesece po zadnjem tveganem spolnem odnosu, preden lahko darujejo kri (ki je, kot je veljalo že pred uveljavljeno spremembo, testirana na prisotnost virusov). Te spremembe temeljijo na že sprejetih in uveljavljenih praksah v svetu, nova merila pa omogočajo individualno obravnavo tveganega spolnega vedenja za prenos bolezni, ne glede na spol ali spolno usmerjenost.

S tem je bila v Sloveniji odpravljena trajna prepoved darovanja krvi za moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, ki je predstavljala neposredno diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin spola in spolne usmerjenosti.

Viri: