Doživel sem diskriminacijo pri najemu stanovanja na prostem trgu

Krovna kategorija: Stanovanje
Konkretna pravica/dolžnost: Prepoved diskriminacije

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kateri postopki so mi na voljo v primeru diskriminacije?

V primeru diskriminacije imate na voljo različna pravna sredstva. Možno je podati pobudo pri:

  • Zagovornici oziroma Zagovorniku načela enakosti;
  • sprožiti postopek pred Varuhinjo oziroma varuhom človekovih pravic (če ste bili diskriminirani s strani države);
  • vložiti prijavo na pristojno inšpekcijo (tržni inšpektorat);
  • poleg naštetega lahko glede na okoliščine diskriminacije vložite tudi civilno tožbo ali
  • proti storilcu podate kazensko ovadbo.

Postopki se med seboj ne izključujejo.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila): 

  • 1., 2., 4. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD).