Doživel sem diskriminacijo pri najemu stanovanja na prostem trgu

Ali pravico lahko uveljavlja par v partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.