delo

Sprememba podatkov na spričevalu po pravnem priznanju spola

Zakon o splošnem upravnem postopku[1] v povezavi z javnimi listinami 170. člen določa naslednje: »Če lahko pravna dejstva (dogodki, pravni posli itd.) vplivajo na spremembo tistega, kar je potrjeno v javni listini, je potrebno za potrebe dokazovanja priskrbeti novo javno listino.« To pomeni, da lahko oseba, ki je po izdanem spričevalu pravno priznala spol in s tem pridobila nove osebne podatke na izobraževalni instituciji zaprosi za novo spričevalo

Na delovnem mestu sem bil_a odpuščen_a ali diskriminiran_a zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali identitete

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? Pravica velja ne glede na partnerstvo.
Delovna zakonodaja izrecno določa spolno usmerjenost kot osebno okoliščino, na podlagi katere je prepovedana posredna ali neposredna diskriminacija. To pomeni, da delodajalec_ka kandidata ali kandidatko ne sme favorizirati na podlagi njegove spolne usmerjenosti. Ta tudi ne sme biti podlaga za odpustitev ali kakršnokoli drugo diskriminacijo na delovnem mestu.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? Pravica velja ne glede na partnerstvo.