V tujini sem sklenil_a zakonsko zvezo, pravice želim uveljaviti v Sloveniji

Krovna kategorija: Prenos pravic iz tujine 
Konkretna pravica/dolžnost: Uveljavljanje pravic iz zakonske zveze

Kako uveljaviš pravico?

Republika Slovenija istospolnim partnerjem_kam ne omogoča sklenitve zakonske zveze, lahko pa sklenejo partnersko zvezo po Zakonu o partnerski zvezi (v nadaljevanju ZPZ). V skladu z ZPZ se za vpis partnerske zveze, sklenjene v tujini, v matični register smiselno uporabljajo določbe Zakona o matičnem registru, ki se nanašajo na vpis matičnih dejstev, nastalih v tujini. Partnerska oz. zakonska zveza, sklenjena v tujini, se vpiše v matični register, če ima takšna zveza v državi sklenitve enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza med moškim in žensko v Republiki Sloveniji, in če so izpolnjeni pogoji iz ZPZ. Republika Slovenija torej v tujini poročenim istospolnim partnerjem_kam priznava pravice v obsegu, kot jih zagotavlja ZPZ.

Podlaga za vpis partnerske zveze je izpisek iz matične knjige pristojnega tujega organa. Pri vpisu matičnega dejstva, nastalega v tujini, se poleg kraja vpiše tudi država. Če v izpisku iz poročne matične knjige tujega organa ni vpisan podatek o priimku zakoncev po sklenitvi zakonske zveze, se ta podatek vpiše na podlagi izjave zakoncev. Če izpiska iz matične knjige iz tujine ni mogoče pridobiti, se rojstvo, sklenitev zakonske zveze ali smrt v matični register v Republiki Sloveniji izjemoma lahko vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa, če obstajajo dokazi o nastalem matičnem dejstvu. Pristojen_a je matičar_ka pristojnega organa, na območju katerega je kraj, kjer sta imela zakonca zadnje stalno prebivališče. Če sta imela zadnje stalno prebivališče v različnih krajih v Republiki Sloveniji, zakonca sama določita, v katerem izmed teh krajev se vpiše sklenitev zakonske zveze.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila): 

  • 4. in 6. člen Zakona o partnerski zvezi (ZPZ);
  • 16. in 17. člen Zakona o matičnem registru (ZMatR).