Interspolne osebe

Pravni vidiki interspolnosti, Maša Jerićević Šušteršič, revija Odvetnik (Leto XXIII, št. 5 (103) – zima 2021)

Interspolne osebe se rodijo s spolnimi značilnostmi, ki ne ustrezajo medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo. Odstopanje se lahko izraža v primarnih značilnostih, kot so notranji ali zunanji spolni organi, kromosomska ali hormonska struktura in/ali sekundarnih značilnostih (kot so mišična masa, poraščenost in posameznikova postava). Interspolnost se nanaša na telesne značilnosti, ki …

Pravni vidiki interspolnosti, Maša Jerićević Šušteršič, revija Odvetnik (Leto XXIII, št. 5 (103) – zima 2021) Read More »

Oris Posebnega poročila Zagovornika načela enakosti o položaju interspolnih ljudi v medicinskih postopkih

Zagovornik je tako s posebnim poročilom skušal opozoriti na pomembno vprašanje pravice interspolnih ljudi do enake obravnave ter okrepiti zavedanje o pomenu oblikovanja in sprejetja predpisov in ukrepov, ki bi preprečili vsakršno možnost diskriminatorne obravnave interspolnih posameznikov. Poročilo je vsekakor pomemben prispevek in korak v pravo smer pri zagotavljanju človekovih pravic interspolnih oseb v Sloveniji. Prav tako pa spodbuja nadaljnje aktivnosti, ki nas bodo vse bolj vodile proti Malteški ureditvi.

Pravice interspolnih oseb in Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februar 2019

Evropski parlament med drugim:

poziva države članice, naj čimprej sprejmemo zakonodajo, ki prepoveduje zdravljenje in kirurške posege za normalizacijo spola (takšno zakonodajo že poznajo na Malti in na Portugalskem);
poudarja, da je treba interspolnim otrokom ter njihovim skrbnikom zagotoviti ustrezno svetovanje ter jih seznaniti z vsemi možnimi posledicami zdravljenja za normalizacijo spola;
poziva države članice, naj izboljšajo dostop do zdravstvenih kartotek za interspolne osebe in naj poskrbijo, da se pri dojenčkih in otrocih ne bodo opravljali nepotrebni zdravstveni ali kirurški posegi, da se zagotovi telesna nedotakljivost, samostojnost in samoopredelitev teh otrok;
poziva države članice, naj spolne značilnosti prepoznajo, kot osebno okoliščino, na podlagi katere je prepovedana diskriminacija.