Želim darovati kri

Krovna kategorija: Zdravje

Moški, ki so imeli spolne odnose z drugimi moškimi, ne morejo darovati krvi.

Stališče transfuzijske stroke je, da krvi nikoli ne smejo darovati moški, ki so imeli spolne odnose z drugimi moškimi (msm). Namen tega ukrepa je zaščita zdravja prejemnika transfuzije. Stališče temelji na merilu, sprejetem v Evropski skupnosti, ki določa, da se za dajanje krvi trajno odklonijo osebe, ki so zaradi svojega spolnega vedenja izpostavljene večjemu tveganju za obolevanje za hudimi nalezljivimi boleznimi, ki se prenašajo s krvjo.

Pri takem spolnem vedenju je dokazano povečano tveganje za okužbo s hivom in drugimi povzročitelji spolno prenosljivih bolezni, ki se prenašajo s krvjo. Razlog, ki moške, ki so imeli spolne odnose z drugimi moškimi, uvršča v skupino s povečanim tveganjem, je torej specifično spolno vedenje in ne sama homoseksualnost. Zaščiteni in varni spolni odnosi bodo najverjetneje preprečili nastanek okužbe, vendar so raziskave pokazale, da bi uvrščanje moških, ki so imeli spolne odnose z drugimi moškimi, med krvodajalce povečalo tveganje za možnost prenosa okužb s hivom s transfundirano krvjo.

Pravna podlaga (zakon):