Pravni postopki

Pritožba na mednarodne pogodbene odbore Organizacije Združenih narodov (OZN)

Posameznice in posamezniki, ki menijo, da jim je država kršila katero od človekovih pravic, določenih v veljavnih mednarodnih pogodbah, se lahko, ob izpolnitvi v nadaljevanju navedenih pogojev, pritožijo mednarodnim pogodbenim odborom Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju: OZN), ki nadzirajo uresničevanje mednarodnih pogodb s področja človekovih pravic.

Družinska mediacija

Kaj je mediacija?

Mediacija je način alternativnega reševanja sporov, s katerim se lahko izognemo dolgotrajnim in zamudnim sodnim postopkom. Je postopek, v katerem poskušajo stranke prostovoljno, s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) doseči mirno rešitev spora.

Kdo so mediatorji?

Mediatorji so nevtralne osebe, ki skrbijo za to, da proces mediacije poteka konstruktivno in vodi k skupnemu iskanju rešitve. Mediatorji morajo za pridobitev naziva opraviti izobraževanje in se uvrstiti na t. i. seznam (družinskih) mediatorjev.