Družinska mediacija

Kaj je mediacija?

Mediacija je način alternativnega reševanja sporov, s katerim se lahko izognemo dolgotrajnim in zamudnim sodnim postopkom. Je postopek, v katerem poskušajo stranke prostovoljno, s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) doseči mirno rešitev spora.

Kdo so mediatorji?

Mediatorji so nevtralne osebe, ki skrbijo za to, da proces mediacije poteka konstruktivno in vodi k skupnemu iskanju rešitve. Mediatorji morajo za pridobitev naziva opraviti izobraževanje in se uvrstiti na t. i. seznam (družinskih) mediatorjev.