Pritožba na mednarodne pogodbene odbore Organizacije Združenih narodov (OZN)

Posameznice in posamezniki, ki menijo, da jim je država kršila katero od človekovih pravic, določenih v veljavnih mednarodnih pogodbah, se lahko, ob izpolnitvi v nadaljevanju navedenih pogojev, pritožijo mednarodnim pogodbenim odborom Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju: OZN), ki nadzirajo uresničevanje mednarodnih pogodb s področja človekovih pravic.