Odločanje glede zdravljenja partnerja_ke

Krovna kategorija: Zdravje
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do odločanja glede zdravljenja partnerja_ke v primeru ko ta ni sposoben_a oz. nezmožen_a odločanja
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Če ima partner_ka težave z duševnim zdravjem ali obstaja drug vzrok, ki vpliva na zmožnost razsojanja in partner_ka ni sposoben_a privoliti v medicinski poseg, ima drugi_a partner_k (ne glede na to, ali sta sklenila_i partnersko zvezo ali ne) pravico odločiti o posegu, dokler se prvemu_i partnerju_ki ne določi zakoniti_a zastopnik_ca.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila): 

  • 37. in 38. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP).