Želim nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana

Krovna kategorija: Zdravje
Pravno področje: Pravo socialne varnosti
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Zaposleni_a partner_ka ima pravico do odsotnosti z dela zaradi bolezni partnerja_ke in pravico do nadomestila dohodka za nego družinskega člana ter tudi pravico do nadomestila zaradi varstva partnerjevega _činega otroka, ki ga dejansko neguje in varuje.

Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana traja v posameznem primeru največ do sedem delovnih dni, za otroke do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni.

Kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, lahko pristojni_a imenovani_a zdravnik_ca izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otroka do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih članov.

Imenovani_a zdravnik_ca lahko izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila osebnega dohodka za nego otroka, in sicer v primerih, ko je taka odsotnost potrebna zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja otroka oziroma v drugih izjemnih primerih. Taka odsotnost ne more biti daljša od 6 mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko na predlog strokovnega kolegija Kliničnega centra Ljubljana – Pediatrične klinike imenovani_a zdravnik_ca podaljša trajanje pravice do nadomestila plače za nego otroka, in sicer v primerih, ko je to potrebno zaradi težke možganske okvare, rakavih obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja.

Na predlog strokovnega kolegija Kliničnega centra Ljubljana – Pediatrična klinika lahko imenovani_a zdravnik_ca odobri tudi pravico do nadomestila plače enemu od staršev, ko je tak otrok v bolnišnici.

To pravico lahko uveljavlja eden od staršev do otrokovega dopolnjenega 18. leta oziroma dokler traja roditeljska pravica.

Trajanje odsotnosti je odvisno od stanja bolezni in se glede na dinamiko poteka bolezni presoja individualno.

To velja tudi za rejnika_co in skrbnika_co, kadar otroka dejansko neguje in varuje, ter za partnerja_ko, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega_e partnerja_ke.

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila): 

  •  30. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).