Odločanje glede zdravljenja partnerja_ke

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v neregistrirani partnerski zvezi? DA.