Želim obiskati partnerja_ko v bolnišnici

Krovna kategorija: Zdravje
Konkretna pravica/dolžnost: Pravice v primeru bolezni
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Če je eden od partnerjev_k hospitaliziran_a, ima drugi_a partner_ka pravico do obiskov obolelega_e partnerja_ke v zdravstveni ustanovi, razen če predpisi ali odredbe na njihovi/njeni podlagi to prepovedujejo. Pravico do obiskov imata tako partnerja_ki, ki sta sklenila_i partnersko zvezo, kot tudi partnerja_ki ki partnerske zveze nista sklenila_i.

Pacienti_ke imajo pravico do izbire, kdo jih lahko obišče v času bivanja v bolnišnici. Ob sprejemu v bolnišnico pacient_ka izpolni obrazec, kjer ima možnost izraziti svoje želje glede obiskov in dajanja informacij drugim osebam. Obiski v večini klinik in oddelkov potekajo po uveljavljenem režimu, ki je odvisen od posamezne bolnišnice.

Pacientu_ki se lahko omogoči, da so pri medicinskem posegu oziroma zdravstveni oskrbi navzoče tudi osebe, za katere sam_a tako želi, če je to glede na naravo medicinskega posega oziroma zdravstvene oskrbe izvedljivo. Osebe, ki so upravičene do odločanja o pacientovi zdravstveni oskrbi (npr. partner_ka), imajo pravico do seznanitve s pacientovo_kino zdravstveno dokumentacijo v obsegu, ki je potreben za odločanje.

Pravico do sprejemanja obiskov imajo tudi osebe med zdravljenjem na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice. Oseba ima pravico sprejemati obiske v skladu s hišnim redom psihiatrične bolnišnice oziroma socialnovarstvenega zavoda. Osebi se lahko najmanj dvakrat tedensko omogoči obisk najbližje osebe in drugih. 

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 41. in 43. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP);
  • 12. in 21. člen Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr).