Sprememba podatkov na spričevalu po pravnem priznanju spola

Spričevalo velja za javno listino o učnem uspehu. Zakon o splošnem upravnem postopku[1] v povezavi z javnimi listinami 170. člen določa naslednje: »Če lahko pravna dejstva (dogodki, pravni posli itd.) vplivajo na spremembo tistega, kar je potrjeno v javni listini, je potrebno za potrebe dokazovanja priskrbeti novo javno listino.« To pomeni, da lahko oseba, ki je po izdanem spričevalu pravno priznala spol in s tem pridobila nove osebne podatke na izobraževalni instituciji zaprosi za novo spričevalo.

Na to so opozorili že pri Varuhu človekovih pravic v Letnem poročilu za leto 2016[2] v katerem so med drugim zapisali tudi, da je pravno prizannje spola »občutljiv osebni podatek, ki spada v najintimnejši krog posameznikove zasebnosti, varovane v okviru 35. člena Ustave Republike Slovenije. Pogoji za seznanitev s temi podatki so najstrožji in utemeljeni le v izjemnih primerih


Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

  • 170. člen Zakona o splošnem uprabnem postopku.

[1] Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

[2] Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, str. 113-115.