Nadomestno materinstvo

Krovna kategorija: Otroci in družina
Pravno področje: Družinsko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do nadomestnega materinstva
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? NE. Par v partnerski zvezi tega ne sme storiti, saj je nadomestno materinstvo kot oblika oploditve z biomedicinsko pomočjo prepovedano.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? NE. Zakon to prepoveduje tudi paru v nesklenjeni partnerski zvezi.

Kako uveljaviš pravico?

Nadomestno materinstvo kot tako v Sloveniji ni izrecno prepovedano. Je pa izrecno prepovedano kot oblika oploditve z biomedicinsko pomočjo, saj Zakon o zdravljenju neplodnosti in posropkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (v nadaljevanju ZZNPOB) določa, da do umetne oploditve ni upravičena ženska, ki namerava otroka po rojstvu odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi. Prepovedano je tudi opravljanje medicinske pomoči pri izvedbi omenjene oploditve (ZZNPOB in KZ-1).

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 7., 43. in 44. člen Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB);
  • četrti odstavek 121. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *