Pozvan_a sem, da bi pričal_a proti svojemu/svoji partnerju_ki.

Krovna kategorija: Kazni in prekrški
Pravno področje: Kazensko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Oprostitev dolžnosti pričevanja in izpovedi zoper bližnje
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Po Zakonu o partnerski zvezi sta partnerja_ki v sklenjeni partnerski zvezi glede pravic izenačena s partnerki v zakonski zvezi. Po Zakonu o kazenskem postopku sta tako oproščena_i dolžnosti pričanja in izpovedi zoper lastnega_o partnerja_ko. Prav tako sta po Zakonu o partnerski zvezi partnerja_ki v nesklenjeni partnerski zvezi glede pravic izenačena s partnerjema_ko v zunajzakonski skupnosti in tako po Zakonu o kazenskem postopku oproščena_i dolžnosti pričanja in izpovedi zoper lastnega_o partnerja_ko.

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ),
  • 3. odstavek 5. člena, 1. točka 1. odstavka 236. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP).