Naznanitev pripravljanja kaznivega dejanja ali ovadba partnerja_ke

Krovna kategorija: Kazni in prekrški
Pravno področje: Kazensko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Dolžnost naznanitve kaznivega dejanja
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Po Zakonu o partnerski zvezi sta partnerja_ki v partnerski zvezi glede pravic izenačena z zakoncema. Tako se partnerja_ko v partnerski zvezi po Kazenskem zakoniku ne kaznuje v primeru, da ne ovadi lastnega_o partnerja_ko, če je ta storil_a kaznivo dejanje ali se pripravlja, da ga stori. Prav tako sta po Zakonu o partnerski zvezi partnerja_ki v nesklenjeni partnerski zvezi glede pravic izenačena_e s partnerjema v zunajzakonski skupnosti. Tako se partnerja_ki v nesklenjeni partnerski zvezi po Kazenskem zakoniku ne kaznuje v primeru, da ne ovadi lastnega_e partnerja_ke, če je ta storil_a kaznivo dejanje ali se pripravlja, da ga stori.

Pravna podlaga (zakon):

 Pravna podlaga (določila):

  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ),
  • 3. odstavek 280. člena, 3. odstavek 281. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).