Pozvan_a sem, da bi pričal_a proti svojemu/svoji partnerju_ki.

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.