Partner_ka je v kazenskem postopku pred sodiščem

Krovna kategorija: Kazni in prekrški
Pravno področje: Kazensko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do najema zagovornika_ce, prisotnosti na nejavni glavni obravnavi, pritožbi v korist obdolženca_ke, zahtevi po rehabilitaciji umrle_ga partnerja_ke
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Obdolžencu_ki sme zagovornika_ca (poleg ostalih naštetih iz Zakonu o kazenskem postopku) najeti tudi oseba s katero je partner_ka v sklenjeni partnerski zvezi.

Na zahtevo obtoženca_ke in z dovoljenjem sodniškega senata sme biti na nejavni obravnavi prisoten_a tudi partner_ka, ki je z obtožencem_ko v partnerski zvezi.

Pravico do pritožbe v korist obtoženca_ke ima (poleg drugih naštetih v Zakonu o kazenskem posripku) tudi partner_ka, s katerim je obtoženi_a v sklenjeni partnerski zvezi.

Pravico do rehabilitacije ima v primeru obsojenčeve_ine smrti (poleg drugih upravičencev_k, naštetih v Zakonu o kazenskem postopku) tudi partner_ka, s katerim_o je bil_a umrli_a v partnerski zvezi.

Po ZPZ sta partnerja_ki v nesklenjeni partnerski zvezi glede pravic izenačena_e s partnerjema v zunajzakonski skupnosti. Vse zgoraj naštete pravice lahko tako uveljavlja tudi par v nesklenjeni partnerski zvezi.

Zgoraj naštete pravice partnerji_ke uveljavljajo na podlagi Zakona o kazenskem postopku.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 3. odstavek 67. člena, 296. člen, 367. člen, 1. odstavek 543. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP),
  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ).