Partner_ka se je znašel_a v priporu ali zaporu (zaradi kaznivega dejanja)

Krovna kategorija: Kazni in prekrški
Pravno področje: Kazensko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do telefonskih pogovorov in dopisovanja s partnerjem_ko v priporu ali zaporu.
Pravica do možnosti predlaganja prekinitve ali odložitve prestajanja kazni partnerke_ja, premestitve obsojenke_ca ali pogojnega odpusta.
Pravica do obiska partnerke_je najmanj dvakrat na teden (obisk lahko traja najmanj eno uro). Glede na varnostno oceno partnerke_ja so obiski nadzorovani ali nenadzorovani.
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij ima partner_ka v partnerski zvezi pravico do telefonskih pogovorov in dopisovanja s partnerjem_ko v priporu ali zaporu.

Prav tako partnerki_ju v partnerski zvezi pripada pravica do možnosti predlaganja prekinitve ali odložitve prestajanja kazni partnerke_ja in pogojnega odpusta.

Partner_ka v partnerski zvezi ima pravico do obiska najmanj 2-krat tedensko, vsaj po 1 uro. Glede na varnostno oceno, so obiski nadzorovani ali nenadzorovani. Nenadzorovani obiski lahko trajajo do 3 ure, zunaj zavoda do 5 ur, če ima zavod ločen namenski prostor za zasebnost in bivanje čez noč, pa lahko traja do 24 ur. Nadzorovani obiski lahko trajajo do 2 uri v namenskem prostoru v prisotnosti pravosodnih policistk_ov, lahko tudi za stekleno pregrado. Vse zgoraj naštete pravice pripadajo t. i. ožjim družinskim članicam_om.

Zakon pravi, da so ožje_i družinske_i člani_ce zakonec oziroma oseba, s katero oseba, zoper katero se izvršuje kazenska sankcija, živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih družinskega zakonika v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo itd. Po Zakonu o partnerski zvezi so partnerke_ji tako v sklenjeni kot nesklenjeni partnerski zvezi po pravicah izenačeni z zakonci oziroma z življensko skupnostjo, ki je po predpisih družinskega zakonika izenačena z zakonsko zvezo.

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

  • 10. člen, 70. – 76. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1),
  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ).