Partner_ka je v kazenskem postopku pred sodiščem

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.