Evropsko sodišče za človekove pravice: Zahteva po sterilizaciji je kršitev človekovih pravic

Evropsko sodišče za človekove pravice je 6. aprila 2017 v zadevi A. P., E. Garçon in S. Nicot proti Franciji odločilo, da je zahteva po sterilizaciji pri vlogi za pravno priznanje spola kršitev človekovih pravic, in sicer 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki definira pravico do spoštovanja zasebnega življenja.

Sodišče je odločilo, da je dokazovanje, da je bila oseba sterilizirana ali je bila obravnavana v postopku, katerega visoko verjeten rezultat je neplodnost, kršitev pozitivne obveznosti države, da zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega življenja. Države tako od oseb, ki potrebujejo pravno priznanje spola, ne morejo zahtevati, da morajo skozi medicinske postopke, ki bodo skoraj zagotovo povzročili neplodnost.

Sodišče je odločilo tudi, da prisilni zdravniški pregled, ki ga zahteva nacionalno sodišče (primer E. Garçon proti Franciji), ali diagnoza motnje v duševnem zdravju (A. P. proti Franciji) nista v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Odločitev je v nasprotju s prizadevanji strokovnjakinj_ov in aktivistk_ov na področju človekovih pravic transspolnih oseb, ki v skladu z resolucijo 2048 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in dobrimi praksami progresivnejših držav na tem področju pozivajo k sprejemu zakonodaje, ki bo temeljila izključno na samoidentifikaciji.

Vir: