Želim prejemati denarno socialno pomoč/varstveni dodatek, ki zagotavlja minimalno socialno in ekonomsko varnost posameznikov in družin

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA