Pravica do plačane odsotnosti (dopusta) zaradi sklenitve partnerske zveze

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da ima delavec_ka pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin, med drugimi tudi lastne poroke. Iz tega izhaja, da vam ta pravica pripada tudi v primeru sklenitve partnerske skupnosti.