Pravica do plačane odsotnosti (dopusta) zaradi sklenitve partnerske zveze

Krovna kategorija: Zaposlitev
Pravno področje: Delovno pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin

Kako uveljaviš pravico?

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) določa, da ima partnerska zveza na vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen na področju skupne posvojitve otrok in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da ima delavec_ka pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin, med drugimi tudi lastne poroke. Iz tega izhaja, da vam ta pravica pripada tudi v primeru sklenitve partnerske zveze.

Pravna podlaga (zakon):