Posvojitev, kot jo ureja Družinski zakonik

Postopek posvojitve poteka v dveh fazah: 1. postopek ugotavljanja pogojev posvojitve, ki poteka pred CSD in 2. postopek odločanja pred sodiščem.