KNJIŽNICA

LGBT pravice (sociološka raziskava, monitoring, situacijsko testiranje ter gradiva za odvetnice in odvetnike), zbornik, 2016, ur. Mitja Blažič (PDF)

Analiza pravnega položaja istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji, 2015, ur. Barbara Rajgelj (PDF)

Vsakdanje življenje gejev in lezbijk II, 2014, Roman Kuhar in Alenka Švab (PDF)

Pravno priznanje spola v Sloveniji: smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, 2016, Koletnik, A., Grm, E. A. in Gračanin, E. (PDF)

Vsi spoli so resnični: transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost, 2016, Koletnik, A., Grm, A. in Gramc, M. (PDF)  


ČLANKI

Zakon o partnerski zvezi, analiza zakona, Miha Istenič (23. 6. 2016)

Pravno priznanje spola v Sloveniji, Miha Istenič (Pravna praksa, 6. 4. 2017)


GRADIVA Z IZOBRAŽEVANJ ZA ODVETNICE IN ODVETNIKE

Prezentacija, Neža Kogovšek Šalamon in Barbara Rajgelj (PPT)

Odločbe Ustavnega sodišča RS

Odločbe Vrhovnega sodišča RS

Priznanje tuje sodne odločbe glede priznanja enostranske posvojitve istospolnega para (Sklep II Ips 462/2009)

Odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice

ECHR Factsheet - Sexual orientation issues, pregled vseh relevantnih odločitev ECHR s področja spolne usmerjenosti

ECHR Factsheet – Gender Identity, pregled vseh relevantnih odločitev ECHR s področja spolne identitete

ECHR Factsheet – Gender Identity, pregled vseh relevantnih odločitev ECHR s kriminalizacije homoseksualnosti

Odločbe Sodišča EU

Maruko (C267/06)

Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78/ES – Izplačila za preživele
osebe, določena s sistemom obveznega poklicnega socialnega zavarovanja – Pojem plačilo –
Zavrnitev podelitve zaradi neobstoja zakonske zveze – Istospolna partnerja – Diskriminacija
zaradi spolne usmerjenosti

Römer (C147/08)

Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Splošna načela prava Unije – Člen 157 PDEU –
Direktiva 2000/78/ES – Področje uporabe – Pojem ‚plačilo‘ – Izključitve – Poklicni pokojninski
načrt, ki obsega dodatno pokojnino za nekdanje uslužbence lokalne skupnosti in njihove
preživele družinske člane – Metoda za izračun te pokojnine, ki je za poročene prejemnike
ugodnejša kot za tiste, ki živijo v registrirani partnerski skupnosti – Diskriminacija zaradi spolne
usmerjenosti

Hay (C267/12)

Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje – Kolektivna pogodba, ki ugodnosti glede plačila
in delovnih pogojev določa samo za zaposlene, ki sklenejo zakonsko zvezo – Izključitev
partnerjev, ki so sklenili civilnopravno pogodbo o solidarnosti – Diskriminacija zaradi spolne
usmerjenosti

Odločbe Ustavnega sodišča Avstrije

OBMP – Avstrijsko ustavno sodišče (10. 12. 2013)

Skupne posvojitve – Avstrijsko ustavno sodišče (11. 12. 2014)

Odločba Vrhovnega sodišča ZDA

Obergefell vs. Hodges (2015)