Želim prejemati nadomestilo zaradi odpovedi delovnega razmerja, ker sva se zaradi partnerjeve_čine službe preselila_i v tujino

Krovna kategorija: Socialne pravice
Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do nadomestila ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi preselitve partnerja_ke
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni pratnerski zvezi? DA

Kako uveljaviš pravico?

Pravico do nadomestila za primer brezposelnosti lahko uveljavi zavarovanec_ka, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve njegovega/njenega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto živi v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja bivanja zavarovanca_ke oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom.

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila): 

  • 2. člen in 3. člen Zakona o partnerski zvezi (ZPZ),
  • tretji odstavek 63. člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).