Želim prejemati otroški dodatek ali uveljaviti drugo pravico iz javnih sredstev

Ali pravico lahko uveljavlja par v partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi ? DA.