Sprememba kazenskega zakonika, ki določa večje sankcije za zločine iz sovraštva

Z dnem 22. februarjem 2023 je stopila v veljavo dopolnitev 49. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ki določa odmero sankcij ter upoštevanje obteževalnih in olajševalnih okoliščin.

Skladno s spremembo mora sodišče pri odmerjanju sankcije posebaj upoštevati storilčev nagib, če je bil ta žrtvina narodnostna, rasna, verska ali etnična pripadnost, njen spol, barva kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazba, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali katerakoli druga osebna okoliščina.

Dopolnitev prinaša pomemben korak naprej v boju zoper zločine iz sovraštva (t.i. hate crimes).