Partner_ka svojega partnerja_ke, ki je storilec_ka kaznivega dejanja, skriva ali mu/ji pomaga, da ga/jo ne odkrijejo

Krovna kategorija: Kazni in prekrški
Pravno področje: Kazensko pravo
Konkretna pravica/dolžnost: Prepoved pomoči storilcu_ki po storitvi kaznivega dejanja ali pomoči pri tem, da ga/jo ne odkrijejo
Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni zakonski/partnerski zvezi? DA.
Ali pravico lahko uveljavlja par v zunajzakonski skupnosti/nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kako uveljaviš pravico?

Po Kazenskem zakoniku se zakonec storilca_ke ne kaznuje, če storilca_ko skriva in pomaga, da se ga/jo ne odkrije. Po Zakonu o partnerski zvezi sta partnerja_ki v partnerski zvezi glede vseh pravnih posledic, razen dveh izjem, izenačena z zakoncema, zato ta določba velja tudi zanju_i. Prav tako se sta po Zakonu o partnerski zvezi sta partnerja_ki, ki ne skleneta partnerske zveze, glede vseh pravnih posledic izenačena_e s partnerjema v zunajzakonski skupnosti, zato ta določba velja tudi zanju_i.

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ),
  • 4. odstavek 282. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).