Imam vprašanje, povezano s pravicami, ki jih imam kot LGBT-­oseba.

Izbira kategorije

Vprašanje

Čim bolj podrobno nam zastavi vprašanje, povezano s svojimi LGBT­pravicami.

Tvoji kontaktni podatki

Odgovorili ti bodo svetovalke in svetovalci Pravne svetovalnice LGBT, ki je brezplačna in nudi osnovne informacije o pravnem položaju in pravicah LGBT oseb. Od Svetovalnice LGBT lahko pričakuješ splošne usmeritve in mnenja h konkretnim osnutkom vlog za uveljavljanje pravic, ne morejo pa te zastopati pred sodišči, upravnimi organi in drugimi organizacijami.Telefonska številke ni obvezna, vendar nam lahko pomaga pri hitrejšem kontaktu.

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni za namen pravnega svetovanja. Pri statistični obdelavi bodo vsi osebni podatki anonimizirani. Pri delu svetovalnice velja Izjava o omejitvi odgovornosti.