Želim prijaviti homofobijo ali diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti

Izbira kategorije

Opis homofobije ali diskriminacije

Kdo je izvajal diskriminacijo ali homofobijo?

Opis diskriminacije ali homofobije

Tvoji kontaktni podatki

Odzivna izbira načina prijave:

Prijava bo upoštevana samo za statistične namene spremljanja homofobije ali diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti.

Prijave ne bomo preverjali, urejali ali se nanjo odzivali.
Prijave ne bomo preverjali, urejali ali se nanjo odzivali v tvojem imenu.

Odgovorili ti bodo svetovalke in svetovalci Pravne svetovalnice LGBT, ki je brezplačna in nudi osnovne informacije o pravnem položaju in pravicah LGBT oseb. Od Svetovalnice LGBT lahko pričakuješ splošne usmeritve in mnenja h konkretnim osnutkom vlog za uveljavljanje pravic, ne morejo pa te zastopati pred sodišči, upravnimi organi in drugimi organizacijami.Telefonska številke ni obvezna, vendar nam lahko pomaga pri hitrejšem kontaktu.

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni za namen pravnega svetovanja. Pri statistični obdelavi bodo vsi osebni podatki anonimizirani. Pri delu svetovalnice velja Izjava o omejitvi odgovornosti.