Krovna kategorija: Kazni in prekrški

Pravno področje: Kazensko pravo

Pozvan_a sem, da bi pričal_a proti svojemu/svoji partnerju_ki.

Konkretna pravica/dolžnost: Oprostitev dolžnosti pričevanja in izpovedi zoper bližnje.

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? 

Da. Po ZPZ sta partnerja_ki v partnerski zvezi glede pravic izenačena z zakoncema. Po ZKP sta tako oproščena_i dolžnosti pričanja in izpovedi zoper lastnega_o partnerja_ko.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? 
Da. Po ZPZ sta partnerja_ki v nesklenjeni partnerski zvezi glede pravic izenačena s partnerjema_ko v zunajzakonski skupnosti. Po ZKP sta tako oproščena_i dolžnosti pričanja in izpovedi zoper lastnega_o partnerja_ko.

 

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ)

  • 3. odstavek 5. člena, 1. točka 1. odstavka 236. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP)